ارسال به دوستان
کد خبر : 79444

مراحل ظهور

مراحل ظهور غيبت صغرا آن زماني مطرح شد كه شيعيان پس از مدت ها ارتباط مستقيم و از نزديك با امام خويش (ع ) هنوز چندان آمادگي فهم و قبول بحث غيبت و نديدن ايشان را نداشتند؛ زيرا نمي دانستند بدون حضور امام چگونه مي توان از سويي با يكديگر همگام و متحد بود و از سوي ديگر به احكام شرعي دست پيدا كرد، علاوه بر اين ده ها مطلب ديگري بود كه آنها را به سوي امامشان متوجه مي كرد و بايد در عصر غيبت، خود بر عهده مي گرفتند. همان گونه كه غيبت حضرت ولي عصر(ع ) به دو بخش صغرا و كبرا تقسيم شده است در مورد ظهور حضرتش هم، ظهور اصغر و ظهور اكبر (فجر مقدس ) را مي توان ديد. قابل توجه کاربران محترم؛ به اطلاع میرساند مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این پایگاه اطلاع رسانی است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده محترم می باشد

مراحل ظهور

غيبت صغرا آن زماني مطرح شد كه شيعيان پس از مدت ها ارتباط مستقيم و از نزديك با امام خويش (ع ) هنوز چندان آمادگي فهم و قبول بحث غيبت و نديدن ايشان را نداشتند؛ زيرا نمي دانستند بدون حضور امام چگونه مي توان از سويي با يكديگر همگام و متحد بود و از سوي ديگر به احكام شرعي دست پيدا كرد، علاوه بر اين ده ها مطلب ديگري بود كه آنها را به سوي امامشان متوجه مي كرد و بايد در عصر غيبت، خود بر عهده مي گرفتند.

همان گونه كه غيبت حضرت ولي عصر(ع ) به دو بخش صغرا و كبرا تقسيم شده است در مورد ظهور حضرتش هم، ظهور اصغر و ظهور اكبر (فجر مقدس ) را مي توان ديد.
 
براي واضح تر شدن اين مطلب بايد گفت :
غيبت صغرا آن زماني مطرح شد كه شيعيان پس از مدت ها ارتباط مستقيم و از نزديك با امام خويش (ع ) هنوز چندان آمادگي فهم و قبول بحث غيبت و نديدن ايشان را نداشتند؛ زيرا نمي دانستند بدون حضور امام چگونه مي توان از سويي با يكديگر همگام و متحد بود و از سوي ديگر به احكام شرعي دست پيدا كرد، علاوه بر اين ده ها مطلب ديگري بود كه آنها را به سوي امامشان متوجه مي كرد و بايد در عصر غيبت، خود بر عهده مي گرفتند.
هر چند در عصر غيبت صغرا اين طور نبود كه هر كس بتواند به خدمت حضرت مهدي (ع) برسد ليكن با وجود چهار نايب خاص، ارتباط شيعيان همچنان با امامشان برقرار بود، تا مبادا به خاطر اين تغيير وضعيت، ناگهاني دچار حيرت و سردرگمي شوند. در طول اين مدت كه حدود 70 سال به طول انجاميد، تا حدي موضوع غيبت براي شيعيان جا افتاد و از لحاظ ذهني و فكري براي حضور در عصر غيبت كبرا آماده شدند.
همانند اين جريان را در آن سوي قضيه هم خواهيم داشت ؛ يعني عصر ظهور نيز به دو بخش اصغر و اكبر (فجر مقدس ) تقسيم مي گردد. در ظهور اصغر، هر چند مردم توفيق زيارت امام(ع) را پيدا نمي يابند ليكن حوادثي را مشاهده مي كنند كه مقدمات ظهور اكبر به شمار مي آيند و مردم را براي زندگي در آن زمان آماده مي كنند.
اين تقسيم بندي را مي توان از برخي روايات برداشت كرد. مثلاً در برخي احاديث حضرت را به خورشيد فروزان تشبيه نموده اند. به خوبي مي دانيم كه پيش از غروب خورشيد اشعه هاي آفتاب تا مدت معيني مي ماند و پس از آن سياهي شب بر آسمان سايه مي افكند و طلوع خورشيد هم سريعاً واقع نمي شود بلكه پس از آنكه زمان اذان صبح شد به مرور هوا روشن شده، در پي آن شعاع هاي نوراني خورشيد در آسمان پديدار مي شود. حضرت مهدي (ع ) هم كه خورشيد تابان آسمان امامتند، خواهي نخواهي ، پيش از آنكه وجود مقدسشان بخواهد بر همگان ظاهر و آشكار گردد، بايد ظهور اصغري داشته باشند كه زمينه ساز آن ظهور اكبر گردد.
البته نبايد توقع داشت كه شرايط غيبت صغرا با ظهور اصغر يكسان باشد. همان طور كه آنچه از خورشيد پيش از غروب و پس از طلوعش مي بينيم يكسان نيست .
برخي از مسائلي كه شايد در عصر ظهور اصغر ديده شوند از اين قرار است :
1- بالا رفتن سطح فهم عمومي و پيشرفت دانش و فناوري : در اين عصر، پيشرفت هاي علمي عظيم و اكتشافات محير العقولي از بشريت ديده مي شود كه پيش از آن سابقه نداشته است . همان انساني كه تا دو قرن قبل بر چهارپايان سوار مي شد و به اين سوي و آن سو مي رفت اين روزها از اتومبيل و هواپيما استفاده مي كند و تلفن ، تلويزيون ، راديو، كامپيوتر و... جزئي از زندگي روزمره اش شده است . منابع نفتي و معادن فلزات مختلف را استخراج كرده و تا آنجا كه بتواند براي استفاده خود به كار مي برد. اين تحولات به قدري است كه به اندازة كل تحولات علوم و فنون بشري تا قرن نوزدهم كه ابتداي آن است برابري مي كند.
بنابر آنچه در ميان علما مشهور است معجزات پيامبران و كرامات ائمه (ع) الزاماً بر اساس آن علوم و فنوني بود كه در آن عصر زندگي مي كردند. پس حضرت مهدي (ع) هم در آن زمان ظاهر مي شوند كه دانش و تكنولوژي و فنون و تسليحات به حداكثر رشد خود رسيده باشد و بشر بتواند با ساخت سفينه هاي فضايي به راحتي بر مريخ گام نهاده و اختراعات مختلف خود را در آنجا مستقر كند.
در عصري كه انسان ها تنها با اينترنت يا ديگر وسايلي كه تاكنون اختراع شده اند يا پس از اين اختراع خواهند شد، از نقاط دور دست با هم صحبت مي كنند معجزه امام(ع) اين خواهد بود كه بدون استفاده از هيچ ابزار و وسيله اي سخنش را به گوش تمام ساكنان زمين برساند و همه هم به زبان خود آن را بفهمد يا بدون استفاده از هيچ وسيله ماهواره اي ، صوت و تصوير خويش را به هر جا كه بخواهد منتقل مي كند.
در روايات آمده است كه حضرت و يارانشان از ابرها براي رفت و آمد خويش استفاده مي كنند. طبيعتاً آن دستة مخترعان و سازندگان هواپيماها و ماهواره ها و سفينه هاي فضايي در مقابل چنين وسيله نقليه اي احساس خواري مي كنند.

مضاف بر اينكه چنين ديدگاه ها و اكتشافات علمي به انسان ها قدرت درك و فهم كرامات حضرت مهدي(ع ) را مي دهد كه به طور طبيعي هر كس نمي تواند چنين اعمالي را انجام دهد. به عبارت ديگر خداوند متعال نظريات علمي اين زمان را به آن حد از رشد مي رساند كه زمينه هاي ظهور اكبر (فجر مقدس ) فراهم شود.

2- دلبسته شدن مردم به امام عصر(ع ) و ازدياد ياد حضرت: از جمله اموري كه اين روزها با آن مواجه هستيم (خصوصاً هر چه زمان مي گذرد) اين است كه بسياري از مردم را مي بينيم كه هر قدر با مشكلات بزرگ و بيشتري روبرو مي شوند توجهشان به امام عصر(ع) بيشتر مي شود، در عين حال كه اميدشان بيش از پيش گشته و چشم انتظار حوادثي هستند كه در آينده اي نزديك يا دور اتفاق خواهد افتاد.
به همين علت است كه كتاب ها و نويسندگان بيشتري را در اين زمان مشاهده مي كنيم كه به اين خواسته پاسخ داده و تلاش در خور تقديري را براي ترسيم آينده بر طبق احاديث و رواياتي كه در دسترس دارند از خويش نشان مي دهند.
ميزان توجه و ياد شيعيان نسبت به حضرت ولي عصر(ع) را مي توان با دوره هاي گذشته مقايسه نمود كه تا مدت ها قبل چقدر اقبال مردم به كم بوده امّا اين روزها در كمتر محله اي است كه چنين محفلي برگزار نشود.
آيا انتشار نام و صفات امام زمان (ع) به اين شكل و ميزان در مساجد، مدارس، خيابان ها، جلسات و در ميان عموم مردم خود دليلي بر نزديكي طلوع خورشيد وجودي حضرت بقيـ الله(ع) نمي باشد؟!
3- گفت وگوي عمومي در جهان در مورد تشكيل حكومت جهاني واحد (دهكده جهاني ): اگر به تاريخ نظري بيفكنيم مي بينيم كه تاريخ تشكيل سازمان ملل متحد پس از جنگ جهاني اول و دوم است .پس از آنكه جهانيان خسارت هاي جبران ناپذير آن دو جنگ را به جسم و جان انسان ها ديدند، گروهي بر آن شدند كه چنين مجموعه اي را تشكيل دهند تا هر گاه در ميان كشورها و دولت ها اختلافاتي پيش آمد رايزني هاي لازم را براي رفع جنگ انجام دهند.
عالمان اسلامي هم براي اولين بار تحت عنوان «رابطـه العالم الاسلامي » سالانه يك مرتبه همگي در كنار هم جمع مي شوند. مي توان ديگر مجامع جهاني موجود را به آن اضافه كرد.
هرچند بر اهداف پشت پردة استعماري را در وراي تأسيس تعدادي از سازمان هاي بين المللي تهران نمي توان چشم پوشيده ولي نفس تشكيل چنين سازمان هايي خود حكايت از آن مي كند كه جهان نيازمند حكومت واحد جهاني است كه بتواند امنيت ، آرامش و عدالت را در آن حاكم كند كه حاكميت واحد آن، جز به واسطة امامت حضرت مهدي(ع) هيچ چيز نمي تواند

پاسخگوي اين نياز عمومي مردم جهان باشد كه اين مورد دليلي آشكار بر طلوع آن فجر مقدس در پس دوران ظهور اصغر است . آري همگان ندا برآورده ايم كه : اي مهدي صاحب الزمان (ع)! جهان در انتظار حكومت جهاني توست.
 
لازم است در اينجا اين نكته را تذكر دهيم كه گفت وگو از ظهور اصغر، به معناي تعيين وقت براي ظهور مقدس حضرت ولي عصر(ع) نيست؛ زيرا علم قطعي اين مسئله چيزي است كه صرفاً در اختيار خداوند متعال مي باشد و ممكن است آنچه ما در ظاهر مي بينيم نقطة آغاز ظهور مقدس ايشان باشد و اين احتمال نيز وجود دارد كه چنين نباشد و خداي ناكرده اين شب تار و سياه غيبت ادامه يابد. امّا به هر حال، ما اكنون نسبت به دهه هاي گذشته بيشتر به واقعـة مبارك ظهور نزديك گشته ايم؛ هرچند تحقق اين مسئله تحت اراده الهي است و خداوند هم «فعال لما يريد» است.

مجتبي الساده
مترجم: محمود مطهري نيا
ماهنامه موعود شماره 100

پي نوشت ها
٭ اين سلسله مقالات ترجمه كتابي است با عنوان : الفجر المقدس و المهدي (ع )؛ ارهاصات اليوم الموعود و احداث سنه الظهور، مجتبي الساده ، چاپ اول : 1421 ق
1.
ر.ك : غيبت نعماني ، ص 213؛ كمال الدين و تمام النعمه  ، ص 654.
2.
ر.ك : غيبت نعماني ، ص 170؛ غيبت شيخ طوسي ، ص 274
 3.
ر.ك : غيبت نعماني ، ص 231؛ كمال الدين و تمام النعمه ، ص 673؛ منتخب الأثر، ص 476.
ماهنامة موعود سال پنجم ـ شماره 29نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :