ارسال به دوستان
کد خبر : 254327

چه می کنی؟

چه می کنی؟

چه می کنی؟

من بی تو نیستم آه، تو بی من چه می کنی؟
بی صبح ای ستاره ی روشن چه می کنی؟

شب را به خواب دیدن تو روز می کنم
با روزهای تلخ ندیدن چه می کنی؟

این شهر بی تو چند خیابان و خانه است
تو بین سنگ و آجر و آهن چه می کنی؟

گیرم که عشق پیرهنی بود و کهنه شد
می پوشمش هنوز، تو بر تن چه می کنی؟

من شعله شعله دیده ام ای آتش درون
با خوشه خوشه خوشه ی خرمن چه می کنی!

پرسیده ای که با تو چه کردم هزار بار
یک بار هم بپرس تو با من چه می کنی؟!

مژگان عباسلو
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :