ارسال به دوستان
کد خبر : 253188

رنج و عمل نجات بخشی در مسیحیت

پاپ جان پل دوم معتقد است رنج مسیحیان همچون رنج مسیح، نجات بخش است. مسیح به دلیل نجات بشر از آثار گناه اولیه رنج کشید تا بشر را نجات بخشد. بشر با رنج مسیح از تمام شرور ناشی از گناه اولیه نجات یافت. اما معنای نجات، تنها ویژه ی رنج مسیح نیست. هر فرد مسیحی می تواند معتقد باشد که وقتی دارد رنج می کشد در عمل نجات بخش مسیح شریک است چون اگر چه مسیح این عمل نجات بخش را در طول حیات خود با رنج خود به طور کامل محقق کرده است اما این عمل نجات بخش به حیات خود ادامه می دهد و به شکل خاص خود در کل تاریخ بشر تداوم دارد وتوسعه می یابد تا به همه ی آدمیان برسد. در طول تاریخ هر بشری که رنج می کشد در واقع دارد رنج مسیح را کامل می کند و اثر آن را ادامه می دهد و حفظ می کند.

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

رنج و عمل نجات بخشی در مسیحیت

رنج انسان عمل نجات بخش مسیح را تکمیل می کند

نویسنده: عارفه گودرزوند(دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان)

چکیده

پاپ جان پل دوم معتقد است رنج مسیحیان همچون رنج مسیح، نجات بخش است. مسیح به دلیل نجات بشر از آثار گناه اولیه رنج کشید تا بشر را نجات بخشد. بشر با رنج مسیح از تمام شرور ناشی از گناه اولیه نجات یافت. اما معنای نجات، تنها ویژه ی رنج مسیح نیست. هر فرد مسیحی می­تواند معتقد باشد که وقتی دارد رنج می­کشد در عمل نجات بخش مسیح شریک است چون اگر چه مسیح این عمل نجات بخش را در طول حیات خود با رنج خود به طور کامل محقق کرده است اما این عمل نجات بخش به حیات خود ادامه می­دهد و به شکل خاص خود در کل تاریخ بشر تداوم دارد وتوسعه می­یابد تا به همه ی آدمیان برسد. در طول تاریخ هر بشری که رنج می­ کشد در واقع دارد رنج مسیح را کامل می­کند و اثر آن را ادامه می ­دهد و حفظ می­ کند.
جایگاه رنج در نجات بشر

می­ توان یکی از اهداف خدا را از رنج این گونه ذکر کرد که رنج مسیحیان کار عیسی مسیح را تکمیل کرده و آن را ادامه می­دهد. کار عیسی مسیح آن است که با رنج خود ما را نجات دهد و کار مومن نیز این می­شود که با ادامه رنج عیسی مسیح، نجات بخشی او را ادامه دهیم و اعاده کنیم. «الآن زحمت­های خود را در راه شما شادی می­کنم و نقص­های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می­رسانم برای بدن او که کلیسا است.»؛ «و از این جهت همه زحمات را به خاطر برگزیدگان متحمل می­شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح است با جلال جاودانی تحصیل کنند. این سخن امین است زیرا اگر با وی مردیم با او زیست هم خواهیم کرد و اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد. و هر گاه او را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد.»
«ای حبیبان، تعجب منمایید از این آتشی که در میان شماست و بجهت امتحان شما می­ آید که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. بلکه بقدری که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اگر بخاطر نام مسیح رسوایی می­کشید، خوشابحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می­گیرد. پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد. لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید»
شاهدی دیگر در باب نجات بخش بودن رنج را در کلام پولس رسول می­ یابیم: رسول در نامه به قرنطیان می ­آورد که «ما با جسم خود مرگ و رستاخیر مسیح را حمل می­ کنیم.» «وقتی ما زنده ­ایم به خاطر مسیح از مرگ رهایی یافته ­ایم و آنکه مسیح را زنده کرد ما را نیز زنده خواهد کرد» «همانطور که ما در رنج عیسی مسیح شریک می­ شویم، پس در آرامش مسیح نیز شریک خواهیم شد» «بنابراین بدن های شما به خاطر رحمت خدا قربانیان زنده مقدس و پذیرفته شده الاهی است.» «دیگر من نیستم که زندگی می­ کنم بلکه مسیح است که در من زندگی می ­کند».
 
فواید رنج در مسیحیت
"
جان فینبرگ" یکی از معانی و فواید رنج کشیدن را اینگونه مطرح می­ کند که شخص رنج­ کشیده، از شکل و از محتوای عمل مسیح تقلید می­ کند. منظور فینبرگ آن است که با شکلِ عمل رنج، محتوای نجات بخش آن، به اشخاص رنج کشیده سرایت و انتقال پیدا می­ کند. کتاب مقدس نیز به ما می­آموزد که اگر مایل هستیم که در عظمت و جلال مسیح سهیم باشیم باید رنج بکشیم. پولس در نامه به رومیان می گوید: «کسانی که جسمانی هستند، نمی­ توانند خدا را خشنود سازند.»
در این زمان رنج­ های فرد رنج ­دیده، ویژگی رنج مسیح را به خود می­ گیرد؛ فرمانبردارانه، فداکارانه و جانبازانه. خوار کردن عیسی، آب دهان انداختن، خارها و میخ­ها کم رنج ­آور بود؟ این رنج، کشیدنی بود و نه این است که فقط رنج کشیدن باشد. سرنوشت نیست، رسالت است. بالاترین خدمتی است که به انسان یا خدا می کند.
"
جیمز هینتون" می­ نویسد: «با یادآوری این چیزها...ببینم درد و رنج در جهان یعنی چه؟...آیا نه بدان معنا است که جهانی با آن مایه ی درد و رنج پرداخته شده است- و پاک ساخته شده است- تا صحنه ی آن عشق، بسیار جذاب باشد؟ دلیل آفریده شدن ما یا دلیلی که می­ نماید ما برای درد و رنج و آفریده شده­ایم، این است که ما برای عشق آفریده شده ایم...درد و رنج که در نیکبختی انسان نهان است در آنِ خدا هم نهان است.» پس راز درد با مسیح، در خدا پنهان است. هر درد و رنجی، رمزی از رنج بردن خداست. یگانه دلخوشی انسان رنج­دیده، عشق به خدایی است که می­ تواند رنج ببرد و رنج می­برد. هرکجا رنج است او آنجاست.
"
جان فینبرگ" یکی از معانی و فواید رنج کشیدن را اینگونه مطرح می­ کند که شخص رنج­ کشیده، از شکل و از محتوای عمل مسیح تقلید می­کند. منظور فینبرگ آن است که با شکلِ عمل رنج، محتوای نجات بخش آن، به اشخاص رنج کشیده سرایت و انتقال پیدا می­ کند. کتاب مقدس نیز به ما می­آموزد که اگر مایل هستیم که در عظمت و جلال مسیح سهیم باشیم باید رنج بکشیم. پولس در نامه به رومیان می گوید: «کسانی که جسمانی هستند، نمی­ توانند خدا را خشنود سازند.»
رنج و راز جهان
در این جا پاپ می­گوید نباید گمان کرد که این نظریه، یک تئودیسه محض نظری است. بلکه این همان معنایی است که به کار رنج شخصی و تجربی و واقعی انسان می­آید. او توضیح می­دهد که خود مسیح هرگز درباره ی مسأله ی رنج در قالب کلمات و به صورت محض و نظری سخن نگفت. او واقعاً و عملاً برای نجات انسان رنج کشید و نیز انسان عملاً در رنج خود با عمل مسیح سهیم است. مسیح فقط گفت: ازمن پیروی کنید. بیایید و با رنج خود، در این عمل نجات بخش جهان مشارکت کنید. نجاتی که از راه رنج من به دست می­ آید و از راه صلیب من حاصل می­ شود. هر فردی که مصلوب شدن مسیح را می پذیرد به طور معنوی با مسیح بر روی صلیب متحد می­شود و معنای نجات بخش رنج نزد او آشکار خواهد شد.
پاپ معتقد است این نظریه از یک سو فراطبیعی است چون راز الاهی نجات جهان است و از یک سو نظریه ای عمیقاً بشری وانسانی است چرا که با این نظریه، بشر خودش را کشف می­کند، انسانیت خود را، ارزش و عظمت خود را و رسالت انسانی خود را.  رنج، یقیناً بخشی از راز بشر است.
زندگی مسیحی متضمن رنج است. ما نباید از وقوع این رنج­ ها در زندگی تعجب کنیم. اگر مسیح می­گوید که غلام بزرگتر از آقای خود نیست. مسیح، خداوند و معلم ما، جسم انسانی به خود گرفت تا رنج بکشد و مرد تا ما را نجات دهد. اگر رنج قسمتی از آزمایش اوست، پس جای تعجب نیست که رنج نیز قسمتی از زندگی ما باشد. در میانه این رنج ما لذت ببریم چرا که مسیح به ما وعده­ هایی شیرین­تر داده است. چرا باید به جای رنج، وجد نماییم؟
 
پولس توضیح می­ دهد: «زیرا یقین می­دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.» پولس توضیح می ­دهد که ما میراثی بزرگ­تر را دریافت می ­کنیم. در حقیقت ما با او هم ارث هستیم: «هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت­ های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم.» می­ خواهیم در جلال با او سهیم شویم، امروز در رنج­های او سهیم هستیم.رنج حاضر قسمتی از طرح خداست؛ طرحی که ما را برای ورود به جلال مسیح مهیا می سازد.
سهیم بودن در رنج دیگران نشان می ­دهد که مؤمنان از زمانی که آنگونه که پسر خدا زندگی می­ کرده، زندگی کنند، فرزندان خدا محسوب می­ شوند. مرگ مسیح و رستاخیز او، از میان برخاستن رنج را به تصویر کشید. رنج بی­ معنا نیست.

منابع

1. کتاب مقدس


Mc Carthy, Bill, on the mystery of Human Suffering, MSA, in the http://www.myfathershouse.com/ pdf/On-The-Mystery_of_Human_Sufferingwp

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :