ارسال به دوستان
کد خبر : 252149

فراموش کردن و فراموش شدن

ما چه چیزی را فراموش می کنیم و چه چیزی را به یاد می آوریم؟ کارکرد فراموش کردن در زندگی انسان و کل جهانیان چیست؟ و بالاتر از همه ما باید چه چیزی را به یاد بیاوریم و چه چیزی را فراموش کنیم؟

انتشار این مقاله به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای  آن به عهده نویسنده محترم می باشد .

کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد.  

 

فراموش کردن و فراموش شدن

نویسنده: علی عباس بیگی
پل تیلیش
تمام نیروی خود را صرف یک کار می کنم و آن اینکه گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم. فیلیپیان ۳:۱۳
این سخنان بسیار شخصی پولس که در یکی از شخصی ترین نامه هایش آشکار می شود، ما را وادار به طرح این پرسش ها می کند- که پولس چه چیزی را می خواست فراموش کند؟ ما چه چیزی را فراموش می کنیم و چه چیزی را به یاد می آوریم؟ کارکرد فراموش کردن در زندگی انسان و کل جهانیان چیست؟ و بالاتر از همه ما باید چه چیزی را به یاد بیاوریم و چه چیزی را فراموش کنیم؟
با وجود این در حین طرح این پرسش ها، پرسش پریشان کننده تری نیز به ذهن خطور می کند- این پرسش که برای یک شیء یا یک موجود فراموش شدن به چه معنایی است؟ وقتی بخش هایی یا کل وجودمان، در دوره ای یا سراسر زندگی فراموش می شوند، این فراموشی به چه معنایی است؟ این تصور که ممکن است ما برای ابد فراموش شویم، چه اثری بر ما می گذارد؟ چگونه می توانیم سخنان واعظی را تاب بیاوریم وقتی که می گوید مردگان کسانی هستند که «خاطره آن ها دیگر مرده است» و «همراه با عشق ها و نفرت هایشان» فراموش شده اند و یا بنابر سرودی مذهبی، منزلگاه شان دیگر آن ها را به جای نمی آورد.
واژه ساده «فراموش کردن» می تواند ما را با عمیق ترین معماهای مربوط به زندگی و مرگ، زمان و ابدیت درگیر کند. کتاب مقدس از این مضامین بسیار فراوان دارد. چراکه فراموش کردن و به یاد آوردن، هر دو از صفاتی به شمار می آیند که تصویر امر الوهی در انسان به میانجی آن ها آشکار می شود. اکنون از شما می خواهم که با هم بر راز فراموش کردن، به یاد آوردن و فراموش شدن تامل کنیم و پیشاپیش بدانیم که چقدر واژگان و بصیرت های ما در این حوزه محدود است و روبه رو شدن با چنین رازی، شجاعتی می طلبد. بگذارید در ابتدا بر فراموش کردن و به یاد آوردن نظر کنیم و سپس بر فراموش شدن و شاید هم به یاد آمدن.
۱- زندگی نمی توانست بدون رها کردن گذشته در همان گذشته و آزاد کردن زمان حال از زیر بار آن، تداوم یابد. بدون وجود چنین نیرویی، افق زندگی تهی از هر آینده ای می شد و همواره اسیر گذشته باقی می ماند. هیچ چیز تازه ای نمی توانست اتفاق بیفتد و حتی از هیچ چیز قدیمی ای نیز نمی توانستیم سراغ بگیریم چرا که هرچه اکنون به چیزی قدیمی بدل شده زمانی چیز تازه ای بوده، که ممکن بود به وجود بیاید یا نه. زندگی بدون اینکه گذشته را در همان گذشته باقی بگذارد، روی هم رفته ناممکن می شد. اما زندگی برخوردار از چنین نیرویی است و می توانیم در رشد هر گیاه و هر حیوانی، وجود چنین نیرویی را مشاهده کنیم. مراحل اولیه رشد یک موجود زنده پشت سر باقی می ماند تا عرصه را برای آینده و برای زندگی جدید مهیا کند. با وجود این هر چیز گذشته نیز به گذشته واگذار نمی شود، و پاره ای از آن در زمان حال نیز همچنان زنده است، تا اینکه زمینه ای باشد که بتواند رنگ آینده را به خود گیرد. هر رشدی، نشان از گذشته ای دارد که مغلوب شده است و برخی اوقات این گذشته مغلوب، خود را در هیئت زخم هایی آشکار می کند.
زندگی در آن واحد گذشته اش را به همراه نبردهایش علیه آن گذشته به کار می گیرد تا راه را برای بازسازی خود هموار کند. مطابق این الگو انسان با همه موجودات زنده یکی می شود. این مشخصه کلی زندگی است چه موجودات زنده از آن آگاه باشند، چه نه.
تنها انسان می تواند کاملاً از این مشخصه آگاه باشد. او گذشته را با به یاد آوردن آن نجات می دهد و با فرستادنش به همان گذشته فراموش می کند. این شیوه ای است که مطابق با آن رشد هر کودک چه به طور فیزیکی و چه ذهنی صورت می گیرد. او حفظ می کند و پشت سر می گذارد. به یاد می آورد و فراموش می کند و در یک توسعه سالم، توازنی بین این دو نیرو به او کمک می کند که به سمت هر چیز تازه ای پیش برود. لیکن اگر بیشتر حفظ کند و کمتر فراموش، راه آینده مسدود می شود: گذشته همراه با نیروها و خاطرات کودکانه اش آینده را مغلوب می کند. می دانیم که پاره ای از این ها در اعماق زندگی درونی همه ما رخ می دهد. ما بقایایی از دوران کودکی کشف می کنیم که هیچ گاه به گذشته فرستاده نشده اند، به گذشته ای که به آن تعلق دارند. این بقایا آزادی ما را محدود کرده و راه ما به سوی آینده را تنگ می کنند. این ها حتی ممکن است اعوجاجی در فرآیند رشد ما پدید آورند. به حفظ و نگهداری خوی و عادات کودکانه در زبان و اعمال ما توجه کنید: پرخاشگری و کناره گیری دوران نوجوانی، تصویرهای اولیه ما از خودمان و جهان، که با واقعیت تفاوت فاحشی دارند، اضطراب های بی اساس و میل های احمقانه، وابستگی همچنان تزلزل ناپذیرمان به چهره های مقتدر دوران کودکی یعنی پدر و مادر- و تعصب ورزی های بی چون و چرایی که هیچ پیوندی با مرحله کنونی رشد ما ندارد. حادثه هایی در گذشته ما رخ داده به نحوی که آن موقع نمی توانستیم آنچه را که به آن گذشته مربوط بود، پشت سر بگذاریم، ما آن موقع فراموش کردیم آنچه را که باید به فراموشی سپرد. ما فراموش کردیم که فراموش کنیم و اکنون شاید دیگر آن فراموش کردن را بسیار دیر بیابیم.
ملت هایی هستند که نمی توانند هیچ جزیی از میراثشان را در همان گذشته رها کنند و بنابراین راه هر رشد تازه ای بر خودشان سد کرده اند، تا جایی که وزن این گذشته، زمان حالشان را در هم بکوبد و آن ها را به انقراض بکشاند. همچنین می توانیم گهگاه این پرسش را طرح کنیم، که آیا کلیسای مسیحی نیز همچون ادیان خارجی قسمت عمده ای از گذشته اش را با خود به همراه نیاورده و مقدار اندکی را در پس سر رها کرده است؟ فراموش کردن در یک سنت دینی احتمالاً نسبت به سایر میراث های انسانی مشکل تر است. با وجود این خداوند نه فقط آغازی است که ما از آن می آئیم، بلکه همچنین پایانی است که ما به سوی آن روانیم. او هم خالق روزهای نو است و هم خالق روزهای گذشته. حضور همه مخلوقات عطیه خداوند است و اگر چه این حضور متکی بر گذشته است، با این حال به سوی آینده در حرکت است. بنابراین کل زندگی، فراموش کردن را در هیئت هدیه ای دریافت کرده است. کلیسایی که از پذیرش چنین هدیه ای امتناع کند مخلوقیت خویش را تکذیب کرده و به وسوسه کلیسایی می افتد که خود را قرار است خدا بکند. البته هیچ کلیسا، ملت یا فردی نباید هویت خاص خودش را فراموش کند. از ما نمی خواهند که اسم مان را که نماد زندگی درونی مان است فراموش کنیم و مسلماً هیچ کلیسایی نیز لازم نیست که بنیادش را فراموش کند. لیکن اگر آن کلیسا نتواند بسیاری از چیزهایی که بر این بنیاد ساخته شده را پشت سر بگذارد، آینده اش را از دست خواهد داد.
لیکن کل زندگی و ازجمله انسان، نه فقط پشت سر می گذارد بلکه حفظ هم می کند. کل زندگی و انسان نه فقط فراموش می کند بلکه به یاد هم می آورد؛ و ناتوانی در به یاد آوردن دقیقاً همان قدر ویران کننده است که ناتوانی در فراموش کردن. یک درخت سالخورده نشان می دهد که نیروی زندگی دانه اولیه ای که تعیین کننده صورت نهایی اش است، هنوز هم وجود دارد. اگر یک حیوان سازگاری های نخستین اش با زندگی را فراموش می کرد آن حیوان نابود می شد. چنین چیزی در مورد کودک انسان نیز صادق است و همچنین در مورد مراحل بعدی رشد ذهنی و جسمی او نیز صدق می کند. یادآوری گذشته، این همانی یک موجود انسانی با خود را حفظ می کند. بدون این یادآوری، او خود را توسط خودش پشت سر می گذارد. چنین چیزی به همین طریق قابل اطلاق به همه گروه های اجتماعی است. حاصل به جلو تاختن بدون هر شکلی، که همه ریشه های گذشته را قطع می کند، به نوعی خلأ و بیهودگی، فقدان زمان حال و همچنین فقدان آینده را با خود به همراه دارد. کلیساهایی وجود دارند که در میل معطوف به فراموش کردنشان، خاستگاه هایشان را نیز از یاد می برند. همچنین ملت هایی وجود دارند که ارتباطشان را با سنتشان از دست می دهند. شاید یکی از آشکارترین مثال های این گونه ملت ها، ملت خود ما باشد، که مقادیر معتنابهی از مخدر فراموشی را استعمال کرده تا خاستگاه های تمدنی اش یعنی آتن و اورشلیم را فراموش کند. من از معرفت علمی از گذشته حرف نمی زنم، که در آن هیچ کمبودی وجود ندارد بلکه در عوض از به جلو تاختن این ملت در آینده ای سخن می گویم که در آن نیروهای خلاق گذشته دیگر وجود ندارند. بیش از هر چیز دیگری ملت ما برخوردار از نیروی عظیم فراموش کردن است. لیکن این نیرو به طور مساوی با نیروی به یاد آوردن در تعادل نیست، و این واقعیتی است که شاید مایه بدبختی معنوی و حتی سیاسی ما بشود چرا که با از دست دادن هویت مان، نابودی مان بی چون و چرا می شد.
۲- فراموش کردن را به منزله شیوه ای لحاظ کردیم که در آن زندگی به سمت تجدید و نوسازی خود پیش می رود. ما چه چیز را و چگونه فراموش می کنیم؟ پولس وقتی به آنچه که در پیش بود چشم دوخت، چه چیزی را فراموش کرد؟ آشکار است که او آرزو داشت گذشته فریسی خود را و اینکه سابقه شکنجه گری را در مسیحیت داشت فراموش کند. با وجود این، کلمه به کلمه نامه هایش بر این امر گواهی می دهند که او هرگز این موضوع را فراموش نکرد.
به نظر می رسد که نوع های مختلفی از فراموش کردن وجود دارد. یکی فراموش کردن طبیعی دیروز است و اینکه بیشتر آنچه را که دیروز اتفاق افتاده فراموش کنیم، که اگر یادآورمان می شدند ممکن بود هنوز پاره ای از آن ها را به یاد آوریم، لیکن این یادآوری به کندی صورت می گیرد، به نحوی که بیشتر آنچه دیروز اتفاق افتاده محو می شود، کل روز ناپدید می شود و فقط آنچه در واقع با اهمیت بود، در یاد می ماند. بنابراین بیشتر روزهای زندگی ما در فراموشی محو و نابود می شوند. این نوع فرآیند طبیعی فراموش کردن، مثل فرآیند گردش خون بدون مشارکت ما انجام می گیرد.
لیکن جنبه دیگری از فراموش کردن وجود دارد که برای همه آشنا است. بعضی چیزها در ما، مانع به یاد آوردنمان می شوند، و این مانع تراشی برای وقتی است که معلوم شود این به یاد آوردن برای ما بسیار مشکل یا دردناک است. ما نیکی ها را در حقمان فراموش می کنیم، چرا که مسئولیت سپاسگزاری برای ما بسیار سنگین است. ما عشق های گذشته را فراموش می کنیم، چرا که بار الزامات آن ها، فراتر از توانایی ما است. ما نفرت های گذشته را فراموش می کنیم، چرا که دامن زدن به آن ها ذهن ما را مختل می کند. ما درد گذشته را فراموش می کنیم، چرا که آن درد هنوز هم دردناک است. ما گناه گذشته را فراموش می کنیم، چرا که نمی توانیم سوزشش را تاب بیاوریم. چنین فراموش کردنی، شکل طبیعی و روزانه فراموش کردن نیست. این نوع فراموش کردن مشارکت ما را طلب می کند. ما آنچه را که نمی توانیم تاب بیاوریم سرکوب می کنیم. ما آن را با مدفون کردنش درون خودمان فراموش می کنیم. فراموش کردن عادی، طی یک فرآیند طبیعی ما را از چیزهای کوچک بی شماری آزاد می کند. فراموش کردن از راه سرکوب ما را آزاد نمی کند، بلکه رابطه ما را با عامل رنجمان قطع می کند. اما ما در این فراموش کردن تماماً موفق نخواهیم بود، چرا که حافظه ای درون ما پنهان است و لحظه لحظه رشد ما متاثر از آن است. البته بعضی وقت ها از زندانش بیرون می آید و ما را مستقیماً و به شکل دردناکی هدف قرار می دهد.
بنابراین همانطور که پولس هم تصدیق می کند، فراموش کردنی وجود دارد که ما را نه از یاد گناهان گذشته بلکه از درد ناشی از آن ها آزاد می کند. اسم خوب قدیمی این نوع فراموش کردن، توبه است. امروزه توبه، با یک توجه عاطفی نیمه دردناک و نیمه لذت بخش بر روی گناه یک فرد در پیوند است و نه با یک فراموشی آزاد کننده. لیکن توبه در اصل به معنای «برگشتن» و وانهادن شیوه غلط و روی آوردن به شیوه درست است. توبه به این معنا است که آگاهی و درد ناشی از گناه را نه با سرکوب، بلکه با تصدیقش به گذشته بفرستیم و به رغم آن پذیرفته شویم. اگر بر توبه کردن توانا باشیم آنگاه می توانیم فراموش کنیم، نه به این دلیل که عمل فراموش شده مهم نبود و نه اینکه ما آنچه را نمی توانیم تحمل کنیم سرکوب می کنیم، بلکه به این دلیل که ما گناهمان را تصدیق کرده ایم و بنابراین اکنون می توانیم با آن زندگی کنیم، چرا که گناهمان برای ابد فراموش می شود. این گونه بود که پولس گذشته را فراموش کرد، اگرچه این گذشته برای همیشه با او باقی ماند.
این نوع فراموش کردن برای روابط شخصی ما بسیار تعیین کننده است. هیچ کدام از این روابط بدون عمل خاموش بخشیدن امکان پذیر نیست، عملی که بارها و بارها تکرار شده است. بخشیدن، به یاد آوردن را پیش فرض می گیرد و فراموش کردنی را در پی دارد که بسان فراموش کردن طبیعی هوای دیروز نیست، بلکه به نحوی که فراموش می کنم به رغم اینکه: فراموش می کنم اگرچه به یاد می آورم. بدون این نوع فراموش کردن هیچ رابطه انسانی ای نمی تواند به سلامت تداوم یابد. من، منظورم عمل تشریفاتی طلب بخشش و بخشیدن نیست. چنین تشریفاتی که اغلب بین والدین و فرزندانشان، دوستان و یا زن و مرد اتفاق می افتد بیشتر اعمال نوعی تکبر اخلاقی از یک طرف و تحقیر اخلاقی طرف مقابل است. لیکن من از رضایت خاطر همیشگی در پذیرش کسی که به ما صدمه زده است سخن می گویم. چنین بخشیدنی بالاترین شکل فراموش کردن است، اگر چه خود فراموشی نیست. در اینجا عاملی که سبب هتک حرمت دیگری شده، به گذشته فرستاده می شود و اینکه چیز تازه ای در رابطه به وجود آید امکان پذیر می شود. فراموش کردن به رغم به یاد آوردن، بخشیدن است. ما تنها از آن رو می توانیم زندگی کنیم که گناهمان بخشیده شده و بنابراین برای ابد فراموش شده است؛ و تنها از آن رو می توانیم عشق بورزیم که می بخشیم و بخشیده می شویم.
۳-پولس به آنچه در پیش است چشم می دوزد. مگر چه چیزی در پیش است؟ وقتی این سئوال را می پرسیم نوع کاملاً دیگری از فراموش کردن به یادمان می آید. آن نوع فراموش کردنی که زمانی ما باید فراموش شویم. از این رو ما نمی توانیم فکری را تاب بیاوریم که آن را سرکوب می کنیم. ادبیات انسانی پر از داستان هایی است که در آن شاهان همچون گدایان، ناگزیری مرگشان به یادشان می آید. انسان نمی تواند، انتظار مرگ را تاب بیاورد و بنابراین آن را سرکوب می کند. لیکن این سرکوب، اضطراب همیشگی او را برطرف نمی کند؛ و لحظاتی در زندگی هر فردی وجود دارد که چنین سرکوبی حتی اندکی هم موثر نیست. بنابراین از خودمان می پرسیم- زمانی خواهد بود که برای همیشه باید فراموش شویم؟ معنای اضطراب ناشی از گریز ناپذیری مرگ، ناشی از اضطرابی است که فرد هم اکنون و هم برای ابد فراموش خواهد شد. هر موجود زنده ای در مقابل اینکه بدون برخورداری از حضور تازه ای، در گذشته رها شود، مقاومت می کند. نماد قدرتمندی که مبین این وضعیت فراموش شدگی است، تدفین شدن است. تدفین به معنای برداشته شدن از قلمرو آگاهی و انتقال از روی سطح زمین است. اهمیت رستاخیز عیسی با توجه به این کلام در اصول عقاید که او «تدفین شد»، بیشتر می شود.
نظریه تا حدی سطحی درباره اضطراب مرگ بیان می کند که این اضطراب، ترس از فرآیند واقعی مردن است، که البته می تواند عذاب آور باشد، لیکن همچنین می تواند بسیار سهل و آسان هم باشد. نه، در عمق اضطراب ناشی از گریزناپذیری مرگ، اضطراب ناشی از فراموش شدگی ابدی وجود دارد. انسان هیچگاه قادر نبود که این فراموش شدگی ابدی را تاب بیاورد. تجلی مقاومت تمام عیار انسان نسبت به این فراموش شدگی ابدی را می توان در شیوه ای یافت که یونانیان از افتخار (glory) در مقام عامل بازدارنده از فراموش شدن سخن می گفتند. امروزه همان چیز را «معناداری تاریخی» می گویند. اگر شخص بتواند برای حفظ خود از فراموش شدن، عمارت ها یا بناهای یادبود بنا می کند. این فکر که ما شاید برای زمان معینی پس از مرگمان، نه فقط به وسیله آنهایی که ما را دوست داشتند، از ما متنفربودند یا تحسینمان می کردند، بلکه همچنین به وسیله کسانی که هیچگاه ما را نمی شناختند الا اکنون و به وسیله نام مان، یاد آورده می شویم، برایمان تسلی بخش است. امید در گفته غرور آمیز شاعری که می گوید: «ردپاهای روزهای زمینی اش نمی توانند تا ابدالاباد ناپدید شوند.» این ردپاها، اگرچه مسلماً در جهان فیزیکی وجود دارند، لیکن خود ما نیستند و نام ما را با خود ندارند. آن ها ما را از فراموش شدن حفظ نمی کنند.
آیا چیزی هست که بتواند ما را از فراموش شدن حفظ کند؟ اینکه در ابدیت کسی از ما آگاهی دارد و به یادمان خواهد آورد تنها یقینی است که ما را از وحشت فراموش شدگی همیشگی نجات می دهد. ما نمی توانیم فراموش شویم چرا که ما را برای همیشه و فراتر از گذشته و آینده می شناسند.
لیکن اگرچه نمی توانیم فراموش شویم، ممکن است خودمان، خود را فراموش کنیم، یعنی وجود راستینمان و آن قسمت از وجودمان را فراموش کنیم که برای همیشه کسی از آن آگاه است و به یادش می آورد.
و اینکه آیا ما کثیری از آن چیزهایی که هر ساعت تجربه می کنیم فراموش می کنیم یا به یاد می آوریم در نهایت اهمیتی نخواهد داشت. لیکن بی نهایت مهم است که ما خودمان، خود را و این وجود فردی را فراموش نکنیم، وجود فردی بی همتا و گرانقدری که دیگر تکرار نمی شود و به دستان ما سپرده شده است. متاسفانه این وجود فردی ممکن است مورد بدرفتاری قرار بگیرد، ازش چشم پوشی شود و محبوس بماند. با این حال اگر آن را به یاد آوریم و به اهمیت بی اندازه اش واقف شویم، می فهمیم که در گذشته کسی از ما آگاه بوده است و در آینده نیز فراموش نخواهیم شد. چرا که حقیقت وجود انحصاری ما در زمین وجود ریشه دارد، که از آن منشأ می گیرد و به آن بازمی گردد. هیچ چیز حقیقتاً واقعی برای همیشه فراموش نمی شود، چرا که همه چیزهای واقعی از ابدیت می آیند و به ابدیت باز می گردند؛ و من فعلاً از تمام انسان های فردی و نه فقط انسان سخن می گویم. هیچ چیز در جهان ناشناخته نیست، هیچ چیز واقعی نیز در نهایت فراموش نمی شود. اتمی که امروز در مسیری بیکران حرکت می کند با اتمی که در مسیر بیکرانی در میلیاردها سال پیش حرکت می کرد هر دو در زمینه ای ابدی ریشه دارند. هیچ گذشته مطلق و کاملاً فراموش شده ای وجود ندارد چرا که گذشته نیز همچون آینده در زندگی الهی ریشه دارد. هیچ چیز به تمامی در گذشته رها نمی شود. هیچ چیز واقعی نیز مطلقاً از دست نمی رود و فراموش نمی شود. ما با هر چیز واقعی در زندگی الهی همراه هستیم. تنها امر غیر واقعی در ما و در اطراف ما، برای همیشه به گذشته فرستاده می شود. جداکردن آنچه موجودیت حقیقی و قطعی دارد از هر آنچه موقت و تهی از موجودیت راستین است، در ما و در همه چیزها، چیزی است که از «داوری نهایی» مراد می شود. ما هیچ گاه فراموش نمی شویم، لیکن چیزهای بسیاری در ما وجود دارد که دوستشان داشتیم و متعلق آرزوی ما بودند، با این حال شاید برای ابد فراموش شوند. چنین قضاوتی در لحظه لحظه زندگی ما تداوم می یابد، لیکن این فرآیند در زمان پنهان است و تنها در ابدیت آشکار می شود. بنابراین اجازه دهید آنچه را باید برای همیشه فراموش شود در گذشته رها کرده و فراموش کنیم و به سمت آنچه بیانگر وجود راستین ما است و نمی تواند در ابدیت گم شود پیش برویم.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :