ارسال به دوستان
کد خبر : 239744

باشد که باتقوا شوید

ای کسانی که ایمان آورده اید؛ روزه بر شما نوشته شد همان طور که بر پیشینیان شما نیز نوشته شده بود؛ باشد که تقوا پیشه کنید.


باشد که باتقوا شوید

ای کسانی که ایمان آورده اید؛ روزه بر شما نوشته شد همان طور که بر پیشینیان شما نیز نوشته شده بود؛ باشد که تقوا پیشه کنید

یا ایّها الّذین آمنوا کتبَ علیکمُ الصّیامُ کما کتِبَ علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون (بقره/ 183)

لحن آیه آن قدر صریح و بی چون و چراست که حرص آدم درمی آید. «کتب علیکم الصیام...»؛ روزه برای شما نوشته شد! نه جای اعتراضی هست نه چون و چرایی. نه کسی هست که بپرسم؛ کی نوشته؟ چرا نوشته؟ چرا نظر من را نخواسته وقتِ نوشتن؟ چرا باید قبول کنم؟ چرا باید زیر بار بروم توی این گرمای چهل و چند درجه، هفده هجده ساعت غذا نخورم، آب نخورم؟! می آیم که شاخ و شانه بکشم، که اعتراض کنم، کولی بازی در بیاورم، که در بروم از زیر بار این تکلیف اجباری ... پشت بندش می گوید؛ «لعلّکم تتّقون». انگار گفته باشد؛ بلکه آدم بشوید؛ ادب بشوید. سرکش تر می شوم. آخر آیه اما دوباره توی گوش هایم زنگ می زند؛ «لعلّکم تتقون». کسی هنوز در منِ سرکش هست که تا میآیم خط و نشان بکشم، آب سردی بریزد رویم و دستم را بگیرد. کسی هست که دلش آدم شدن می خواهد. که مثل بچه مثبت ها زود رام میشود و قبول می کند این تکلیف را. کسی که بندگی دلش می خواهد؛ که حرف گوش کن است هنوز .

حرف گوش کردم. یک ماه تمرین اجباری که وسط دفترم نوشته بودی را قبول کردم؛ نوشتم. تو هم بیا و آقایی کن و آن ایهام و ابهام و شاید و امای «لعلکم» را بردار. بیا دفترهای مشق مان را چشم بسته خط بزن. قبول کن. آدم مان کن.

 مریم روستا

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :