ارسال به دوستان
کد خبر : 200216

فلسفۀ تکنولوژی فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی

مبنای فعالیت این وب سایت اطلاع رسانی علمی گسترده و متنوع می باشد بر این اساس از تمامی مقالات محققین ، پژوهشگران و سایتهایی که محتوای قلم و موضوعات پژوهش شان متناسب با فعالیت این پایگاه اطلاع رسانی است با ذکر نام محترمشان مقالات مناسب باز نشر می گردد. بدیهی است انتشار این مقالات به منزله تایید همه یا بخشی از آن نمی باشد و مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده محترم می باشد . کاربران محترم می توانند نظرات خود را در پایان هر مقاله ، با نام حقیقی یا مستعار مطرح نمایند . بدیهی است که نظرات و پیامهایی که نافی قانون و ادب نباشد و حاوی تهمت و توهین و هتک حرمت شخصیت های حقوقی و حقیقی نیستند پس از بررسی منتشر خواهند شد. فلسفۀ تکنولوژی فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی مولف : مارتن فرانسن مترجم : پریسا صادقیه اگر چه در فلسفه زیر شاخه ای واحد به نام فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی وجود ندارد اما فلاسفۀ تحلیلی در چهار دهۀ اخیر به مباحث تکنولوژی علاقه نشان داده اند. فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی در بهترین حالت رشته ای نوظهور و در حال تکامل است. فلسفۀ تحلیلی برای مدت های طولانی از فلسفۀ تکنولوزی چشم پوشی کرده بود. شاید این چشم پوشی به دلیل عدم تامل بر ارتباط میان علم و تکنولوژی بود. به همین دلیل پرسش از ارتباط میان تکنولوژی و علم موضوع محوری و اولیۀ فلاسفۀ تحلیلی تکنولوژی بوده است. مارتن فرانسن، استاد فلسفۀ دانشگاه دِلفت هلند، «فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی» را بررسی می کند.

فلسفۀ تکنولوژی

فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی

مولف : مارتن فرانسن

مترجم : پریسا صادقیه

اگر چه در فلسفه زیر شاخه ای واحد به نام فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی وجود ندارد اما فلاسفۀ تحلیلی در چهار دهۀ اخیر به مباحث تکنولوژی علاقه نشان داده اند. فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی در بهترین حالت رشته ای نوظهور و در حال تکامل است. فلسفۀ تحلیلی برای مدت های طولانی از فلسفۀ تکنولوزی چشم پوشی کرده بود. شاید این چشم پوشی به دلیل عدم تامل بر ارتباط میان علم و تکنولوژی بود. به همین دلیل پرسش از ارتباط میان تکنولوژی و علم موضوع محوری و اولیۀ فلاسفۀ تحلیلی تکنولوژی بوده است. مارتن فرانسن، استاد فلسفۀ دانشگاه دِلفت هلند، «فلسفۀ تحلیلی تکنولوژی» را بررسی می کند.

نخستین نکته ای که دربارۀ فلسفۀ تحلیلیِ تکنولوژی باید خاطرنشان کرد این است که در فلسفه، زیرشاخه ای کم وبیش یکپارچه و واحد با این عنوان وجود ندارد؛ زیرشاخه ای که همانند فلسفۀ (تحلیلی) علم، اجماعی بر سر محوری ترین مسائل آن وجود داشته باشد و از مجموعه ای از آثار و نوشته های کلیدی و اصیل برخوردار باشد. فلاسفۀ تحلیلی فقط در طی چهار دهۀ اخیر به سوی تکنولوژی گرایش یافته اند. بنابراین فلسفۀ تحلیلیِ تکنولوژی در بهترین حالت، رشته ای نوظهور به شمار می رود و هنوز راه زیادی مانده است تا متقاعد شویم که این رشته می تواند در آینده به رشته ای کامل و قابل قیاس با فلسفۀ علم بدل شود. در چنین مسائلی، حوادث و پیشامدهایی که در بسط تاریخی مفاهیم رخ می دهند نقش برجسته ای را بازی می کنند.
فلسفۀ تحلیلی در درجۀ اول، شیوه ای است برای فلسفیدن و یا نگرشی است به این مسئله که فلسفۀ بامعنا دربارۀ چیست: چه نوع پرسش هایی ارزش پرسیدن دارند و چه پاسخ هایی برای این پرسش ها پذیرفتنی هستند. در نتیجه، این نوع فلسفه با روشْ تعریف می شود نه با موضوع. با وجود این، برخی پرسش ها در فلسفه با جوهر فلسفۀ تحلیلی قرابت بیشتری دارند. (ویژگی هایی) که فلسفۀ تحلیلی را توصیف می کنند عبارت اند از: انزجار از دستگاه سازی و فرضیه بافی، بررسی جزئی نگرانۀ مسائل کاملاً معیّن، تاکید بر ارایۀ تعاریف روشن از مفاهیمی که برای طرح یک پرسش و پاسخ به آن استفاده می شوند، تاکید بر زبان، مفهوم سازی و صوری سازی، تصدیق کلی سنخیت واقعیت های تجربی با مسائل مورد بحث، و احترام بسیار قائل شدن برای یافته های علم تا اندازه ای که گویی علم و فلسفه با یکدیگر درآمیخته اند و حتی در معنایی، پیوستار و زنجیره ای را شکل داده اند.
با فرض چنین چشم اندازی کلی، پرسش هایی که بر معرفت و نظریه ها متمرکز بودند، به طور سنتی در مرکز توجه فلسفۀ تحلیلی قرار داشته اند و از دیدگاه فیلسوف تحلیلی، رشتۀ فلسفۀ علم، به طریق اولی، رشته ای شایسته برای پژوهش است، اگرچه رشته هایی چون متافیزیک و اخلاق هم، که نخستین فلاسفۀ تحلیلی با بدگمانی زیادی به آنها نظر می کردند، از دیدگاه تحلیلی مطالعه شده اند. مروری کلی بر برخی مسائل محوری در فلسفۀ تحلیلیِ تکنولوژی قرابت این مسائل را با جوهر فلسفۀ تحلیلی نشان خواهند داد، مسائلی نظیر ویژگی معرفتِ تکنولوژیک، مطالعۀ طرح و کنش و جایگاه مصنوعات تکنیکی.

آدرس مطلب

 http://tarjomaan.com/vdcj.veafuqe8osfzu.html

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :